Enjoy Shopping with us

Xoài cát Hòa Lộc - Loại 2 (350-400g)

Tập trung nhiều ở Đồng Tháp, các vùng lân cận như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cầu Kè…

Mít 9kg trở xuống 4kg hàng chợ loại 2

Xuất xứ: Mít hàng Sóc Trăng, Cần Thơ, Tiền Giang, Vĩnh Long, Đồng Nai…

Thanh long loại 3 (200-400g) (da tỳ vết, nhỏ, sần)

Xuất xứ: Ninh Thuận, Bình Thuận, Phan thiết…

Thanh long loại 1 (400-600g)

Xuất xứ: Ninh Thuận, Bình Thuận, Phan thiết…

Dưa hấu (1,8kg – 3,5kg)

Xuất xứ: Vùng Long An, Cần Thơ, Hậu Giang, Vĩnh Long…

Bưởi ăn – sần da (800g – 1,2kg)

Xuất xứ bưởi da xanh: Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày…

Bưởi lá-cành-cuốn loại 1 (1,3 kg – 1,8 kg)

Xuất xứ bưởi da xanh: Chợ Lách, Châu Thành, Mỏ Cày…

Xoài cát chu trần loại 1(260-400g)

Tập trung nhiều ở Đồng Tháp, các vùng lân cận như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cầu Kè…

Xoài cát chu bao vàng loại 1 (280-450g)

Tập trung nhiều ở Đồng Tháp, các vùng lân cận như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cầu Kè…

Xoài cát chu bao xanh loại 1 (280-450g)

Tập trung nhiều ở Đồng Tháp, các vùng lân cận như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cầu Kè…

Xoài keo loại 1 (300-400g)

Tập trung nhiều ở Đồng Tháp, các vùng lân cận như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cầu Kè…

Xoài cát Hòa Lộc

Tập trung nhiều ở Đồng Tháp, các vùng lân cận như Cần Thơ, Hậu Giang, Sóc Trăng, Cầu Kè…